O tiraletras

Tira letras das casas azuladas e colócaas nos espazos brancos adxacentes (á dereita, á esquerda, arriba ou abaixo). Se escrebes as letras nos sitios correctos terás palabras con sentido. Comeza polas letras que poden identificarse usando a lóxica (por exemplo, se nunha casa azul so aparece unha letra, ou se …

Continue reading