Ao principio era a pedra

Ao principio era a PEDRA estéril, ingrávida habitante na valeta do TEMPO. A pedra virou TERRA fértil e rebentou en PALABRA. A PALABRA fíxose LINGUA. Extinguiuse o TEMPO. Tornou novamente a TERRA en PEDRA que embate, con certeiro e inculto impacto, contra a PALABRA feita FALA.

Continue reading

Narcisos ou cucos

Se me preguntaren, diría que entrei en estado de confusión, de dúbidas acentuadas, MAIÚSCULAS. Non entendo nada É posíbel que necesitemos un espello que reflicta os nosos fracasos, mesmo é probábel que quen desexa que fracasemos nos obsequie co espello en que ollármonos para así poder comunicarmos ao mundo que …

Continue reading

Gustaría tanto achar os vocábulos

Gustaría tanto achar os vocábulos precisos para che poder segredar o longa e pesarosa que é a tarde … Non o podo facer. Carezo de dicionario que recolla entradas suficientes para satisfacer tan ardente desexo. Recoñézoo, mais fico tranquilo, curado dos síntomas do pánico, incompetente perante un tempo que nen …

Continue reading