Libérate

0 Comments

Atribúese a Cicerón a frase “Non considero libre quen non teña algún momento para o ocio” Pois libérate con esta sinxela sopa de letras. Nela aparecen 17 adxectivos derivados de antropónimos, isto é, de nomes

Fóra de si

0 Comments

A partir da próxima cuarta feira día 6 Nós Diario ofrece un novo pasatempo. O Fóra de Si, unha variante do Sudoku normal na que as cifras de 1 a 9 van fóra da grella.

Novo destino

0 Comments

Nesta cruzada están agochados DEZ destinos para unha posíbel viaxe. Están lonxe e comparten todos unha parte do nome. Todos comezan por NOVA …

Agachamento

0 Comments

Nestes días fíxose pública a proposta oficial para designar un exercicio de afortalamento muscular: a *sentadela. Non sabemos que beneficios pode ter para a saúde esta proposta mais para a lingua non son bons, a

O cadrado de Durero

0 Comments

Nos cadrados máxicos a suma dos números das filas, columnas e diagonais é constante, e ningún destes números se repite. Agora podes resolvelos en Nós Diario, máis concretamente o chamado cadrado de Durero. No chamado

Sete palabras

2 Comments

Este encrucillado ten como característica que unha mesma palabra ocupa a mesma fila e a mesma columna. Quer dicer: 1 horizontal = 1 vertical. Guiándote polas definicións que van a seguir, cubre as casas do

Bisbillotar

0 Comments

Hai xente que fala, e fala, e fala. É o que se di falar polos cotovelos. Para esta xente, e tamén para a que escoita, vai esta ensopada que denominamos bisbillotar

Do mar pola orela

0 Comments

Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. E vina tan sola na noite sin fin, que inda recei pola probe da tola eu, que non teño quen rece

Sistema solar

0 Comments

Aí tes unha sopa de letras cos nomes dos planetas do sistema solar, incluíndo o que foi, deixou de ser e agora non sei se é.