Libros (de texto) dixitais

Estamos asistindo a un proceso mediante o cal os materiais curriculares tradicionais se dixitalizan para se adaptar ás novas aulas tecnolóxicas ao tempo que outros nacen dentro deste contexto. Poderíamos aplicar aos materiais curriculares as mesmas etiquetas que ás persoas e distinguir, dunha parte, os materiais nativos dixitais convivindo cos …

Continue reading

Dar o Pego

Teño cincuenta e cinco anos, ben levados, iso si, e máis de trinta traballando. E non podo cesar anticipadamente a miña actividade laboral, que eufemismo!!!, como fan os directivos das grandes corporacións que gobernan os “mercados” e marchar para a casa cuns poucos millóns de euros. A Administración é o …

Continue reading