O pai de Migueliño

O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados cómo era o seu pai; pero denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó retrato. Os “americanos” xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban …

Continue reading

Educación dixital: fascinación tecnóxica ou solución pedagóxica?

Vivimos nun tempo que eufemisticamente autoproclamamos era do coñecemento e, sumidos como estamos en contemplar os avanzos que en materia tecnolóxica nos circundan, inmersos nesa mudanza tan necesaria como complexa, que a miúdo produce en nós máis fascinio do que verdadeira solución ás necesidades comunicativas que precisamos, resulta tópico afirmar …

Continue reading