Eran mans, mans de muller

– Cincuenta céntimos para tomar algo quente, por favor. Era un fío de voz que apenas emerxía do ruído dos carros. Era unha rúa de comercios fechados e letreiros de aluguer barato, franqueada de casas modernistas e tendas de franquía. Eran profundísimos sucos de amargura e fracaso a gravar un …

Continue reading

Olla as mazás

Olla as mazás. Foron ficando esquecidas no regazo do tempo. Elas, que outrora aos teus labios ofreceron, pracenteiras, a súa pel, e a súa polpa consistente, cobizosamente por ti mordida. Agora xacen aí adormecidas entre a herba e a xeada destes días. Mais nada expira, nada desaparece, porque nada se …

Continue reading