Na procura d´A Escrita

Foi en agosto. Madrugamos. Mañá soleada. Toda a noite estivera a pensar na Escrita, como chegar a ela. Non falo da escrita literaria. Procuraba a Escrita real, a que existe aínda que non ten indicadores. A Escrita que fala de traballos e sensacións humanas. Na Galiza hai máis de 50 …

Continue reading