Vuvuzelas pola lingua e o emprego

Sempre, cada fin de ano ou comezo do seguinte, voltamos a vista para atrás e procuramos reter o mellor dos días que pasaron e imaxinar o bo dos que restan por viren. Os medios de comunicación non deixan de nos lembrar as vodas máis chiques, as parellas  máis guai, as guerras máis espantosas e as accións máis nobres de famosos e famosas que visitan campamentos de ONGs onde malviven nenos e nenas que a ninguén importan pasados estes días. Os divorcios e os xuntoiros forman tamén parte deste cóctel que nos serven pouco a pouco e que nos vai distraendo da realidade, ou inseríndonos nela, segundo o queiramos ver. E acabamos asumindo todo isto como algo natural, espontáneo, que forma parte do balanzo anual, igual que os IPCs ou os inquéritos sobre tendencias de voto; intentos de  reflectir as preocupacións sociais dos cidadáns e, en certa maneira, indicadores de como se ordena o mundo.

O resto do artigo no Terra e Tempo

Guardiola: fala catalán en Zurique e aparece en portugués na prensa de Galiza.

Un nunca debe perder a capacidade de se sorprender e aprender das contradicións que o rodean. E as sorpresas son, ás veces, tan grandes que escapan á nosa capacidade de comprensión.

Vexan o caso: Na entrega dos premios “pelota de ouro” o adestrador do Barça anunciou o premio ao mellor xogador de 2010. Falou en catalán, en español e en inglés.

Mourinho falou en portugués.

Os xornais galegos non se caracterizan por seren edicións plurilingües e máis ben son monolingües en español. Non deixa de resultar curioso, pois non quero analizalo máis que comounha curiosidade, ver, nun xornal como El Ideal Gallego,  no medio de noticias en español, incluídas todas as demais de deportes,  e mesmo a referida a Mourinho que recebe o premio a mellor adestrador, unha noticia en portugués. É a referida a Guardiola.

Será este o plan de Feijoo para a introdución do portugués no sistema educativo da Galiza?

Tempo andando, cousas vendo

Nacionalidade

A nacionalidade é unha condición xurídica e política propia dun cidadán ou dunha cidadá adquirida por nacemento ou por naturalización. Para coñecermos a nacionalidade de alguén, polo tanto, precisamos ter acceso a datos do rexistro civil, datos policiais etc. Dito doutro modo, a nacionalidade non se mostra externamente, non se leva na face escrita. Por iso chocan as palabras do comentarista da TVG cando informa sobre atracadores afirmando que “os ladróns que segundo parece eran de  nacionalidade española”
Cal será a marca externa que identifica a nacionalidade española?

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG