Nacionalidade

A nacionalidade é unha condición xurídica e política propia dun cidadán ou dunha cidadá adquirida por nacemento ou por naturalización. Para coñecermos a nacionalidade de alguén, polo tanto, precisamos ter acceso a datos do rexistro civil, datos policiais etc. Dito doutro modo, a nacionalidade non se mostra externamente, non se …

Continue reading