Prensa Galega

O 4 de agosto de 1907 apareceu o primeiro número da publicación A Nosa Terra. Está pois para facer os cen anos e desexámoslle desde aquí outros cen, e aínda máis. Antes e despois de aquel 4 de agosto outras cabeceiras foron aparecendo e desaparecendo. E na actualidade a oferta …

Continue reading

Lingua e Estatuto

A historia do idioma galego é a historia mesma de Galiza porque o idioma é un, e é o máis visíbel , dos elementos caracterizadores fundamentais da Nación. Pode que finalmente o texto estatutario non recoñeza xuridicamente a nosa existencia como Nación, e se iso acontecer, a preocupación pola situación, …

Continue reading

Estatuto e laicismo escolar

En Bolivia estanse a elaborar as bases dunha nova Lei de Educación cun amplo consenso social, desde as Forzas Armadas á Comisión Episcopal. De todas as declaracións de principios que terán reflexo no articulado hai dúas que gustaría de salientar: unha pola novidade que supón introducir nun texto legal o …

Continue reading