Mobile-learning

O uso de teléfonos móbiles nos centros educativos é unha cuestión regulada en practicamente todos eles e nalgúns lugares, como na Franza, mesmo están  prohibidos, pois a súa presenza na aula pode supor algún tipo de alteración no normal desenvolvemento da docencia. Mais o caso é que desde hai máis …

Continue reading