Skip to content

Mes: Maio 2008

Camiño de Damasco

Camiño de Damasco, Saulo caeu do cabalo e unha luz cegadora deixouno, momentaneamente, cego. Foi daquela cando comprendeu o errado que tiña andado e de alí para o futuro mudou crenzas, actitudes e modos de vida.

Camiño de Damasco vai agora a Secretaria Xeral de Política Lingüística.

Alá, en Siria, a Secretaría Xeral promove, entre o 12 e o 19 de maio, en colaboración co Instituto Cervantes, a Semana da Lingua e a Cultura Galegas que, xunto con outras accións, configuran unha política de homenaxe á lingua no exterior que agocha a verdadeira política de desidia e deixadez que se dá no interior.

Non vou ser eu quen negue a importancia de dar a coñecer a lingua e a cultura galega no exterior, mais quero lembrar aos responsábeis da política lingüística deste Goberno –desde a Sra. López ao Sr. Méndez Romeu, sen esquecer o Sr. Touriño, que unha lingua non se perde porque non a aprendan os estranxeiros, senón se deixan de a falar aqueles e aquelas que a saben.

E aquí é onde se botan en falta políticas lingüísticas que aposten decididamente pola promoción social do galego e pola elevación dos seus niveis de uso, e nisto fallan estrepitosamente os planos da Secretaría Xeral. Porque se repasamos o programa operativo 2007 que a propia Secretaria xeral presentou ao Parlamento o día sete de marzo poderemos comprobar que as medidas previstas son, maioritariamente, dirixidas cara á aprobación de plans de normalización das Consellarías; cara á aprobación de normativas de usos lingüísticos da Xunta; cara á creación de consorcios de planificación lingüística ou mesmo referidas ás novidades de xestión da Secretaría Xeral. Mais non vin nada que diga respecto á necesidade de, dunha vez por todas, explicar a todos os galegos e a todas as galegas por que é necesario falar galego, que vantaxes ten, nun mundo globalizado medrarmos na nosa lingua para desde ela aprender unha ou dúas ou as que cada quen poida, a máis. Non esquezamos que na sociedade actual, non só na galega senón no contexto mundial, a lingua e concibida máis como un elemento necesario nas relacións mercantís do que como un instrumento de relación cultural.

Na Galiza, o galego segue a estar en acusada relación de inferioridade, en todos os ámbitos, co español e os informes que se dan a coñecer son cada vez máis pesimistas. Por iso espero que a responsábel da Política Lingüística caia do cabalo nesta súa viaxe a Damasco e cando recupere a visión desa luz cegadora para o noso idioma que é o castelán, comprenda, como Paulo, que non é tan urxente ir predicar primeiro aos xentís, que aquí, na casa, hai aínda moitos e moitas por converter á nosa lingua.

Espirito de diálogo

A decisión adoptada pola Consellaría de Educación este fin de semana pasado, asinando un preacordo primeiro e o acordo despois en materia de xornada con algunhas organizacións sindicais co obxectivo manifesto de deixar fóra a CIG, e facéndoo xustamente nas vésperas do primeiro de maio, ten como un dos seus obxectivos afortalar a dinámica das centrais de ámbito estatal para pór en evidencia a chamada “desunión” sindical e a pouca “utilidade” de todo o que cheire a nacionalismo.

Entra así por méritos propios a Consellaría de Educación a formar parte do círculo daqueles que, co ánimo de insistir no desprestixio do sindicalismo nacionalista, aprofundan no desprestixio de todo o movemento sindical.

Mais o que resulta máis preocupante é que a Conselleira fale de ” e consenso” e que ademais relacione o acordo cun ” maior éxito escolar, así como unha mellor organización dos centros”. E todo isto á marxe da Mesa Sectorial, polo de agora a única instancia legalmente capacitada para modificar as condicións laborais do profesorado.

Deixar propositadamente á central sindical maioritaria entre o profesorado de todo o ensino público non universitario non é un acto de diálogo e consenso, senón un acto de provocación coa única intención de tensar as relacións coa central representante da maioría do profesorado e poder, sen dúbida, abrir o camiño para o desenvolvemento da LOE naqueles aspectos máis conflitivos e que máis reacción causan entre todos os que aspiramos a ter un sistema educativo propio. E a Consellaría sabe ben que para iso só ten como aliados aqueles que ansían a recentralización de competencias, deixando só para os poderes autonómicos a xestión do sistema, mais non a planificación.

Algúns cremos, cando se comezou a falar da modificación da xornada, que efectivamente a Conselleira, actuando dentro das súas competencias, procuraba conciliar a vida familiar e laboral e posibilitar unha maior interacción entre o sistema educativo e a sociedade; mesmo parecía que o problema laboral que ocasionaba podía ter unha solución satisfactoria.

Mais resulta que estabamos equivocados, que ao final con esta medida nin se procuraba a conciliación da vida familiar e laboral nin se buscaba maior eficacia do sistema. Só se procuraba aforro en gasto e, sobre todo, dicir ao 40 % do profesorado que cre nun modelo educativo diferente ao pactado polos poderes de ámbito estatal que non abrigue esperanzas de mudanza.

Tanta propaganda para incorporar aos currículos a Educación para a Cidadanía e ao fin toda a Consellaría levaría un suspenso en comportamento democrático. Tempo andando, cousas vendo.