Na eira do trigo

Ano de 1973, ou 74. Acabou a malla. Está feito o palleiro. Toca mudar para outra eira. Dous tipos de apeiros, de pau uns, os outros de ferro. Especialización. Algo máis de 100 anos antes Curros escrebera aquilo de “unha noite no xardín sentada”. E enfadouse todo todo porque lle …

Continue reading