Agachamento

Nestes días fíxose pública a proposta oficial para designar un exercicio de afortalamento muscular: a *sentadela. Non sabemos que beneficios pode ter para a saúde esta proposta mais para a lingua non son bons, a non ser que nos alimentemos con *bocadelos e *tortela. Cousa diferente é facer AGACHAMENTOS.O agachamento …

Continue reading

O cadrado de Durero

En 1514 Albrecht Dürer remata a súa obra Melancolía I, considerada a imaxe máis misteriosa das por el deseñadas. No gravado son moitos os elementos relacionados coa xeometría, a aritmética ou a medida do tempo. Destaca un cadrado máxico de orde 4, un dos primeiros nas artes europeas. Nos cadrados …

Continue reading