Novo destino

0 Comments

Nesta cruzada están agochados DEZ destinos para unha posíbel viaxe. Están lonxe e comparten todos unha parte do nome. Todos comezan por NOVA …

Sete palabras

2 Comments

Este encrucillado ten como característica que unha mesma palabra ocupa a mesma fila e a mesma columna. Quer dicer: 1 horizontal = 1 vertical. Guiándote polas definicións que van a seguir, cubre as casas do

Catigrama 1

0 Comments

Un catigrama é un encrucillado como os outros só que máis pequeno