O cadrado de SATOR

A expresión cadrado de Sator designa unha estrutura en forma de cadrado máxico composta por cinco palabras latinas: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, que, en conxunto (de esquerda a dereita ou de arriba abaixo), dan lugar a un palíndromo. Por extensión, un palíndromo é calquera serie de elementos con simetría …

Continue reading

Unha de cinco

Neste Día das Letras ofrézovos un novo tipo de pasatempo. É unha variante de autodefinido que en vez de dar unha definición da palabra permite elexer unha palabra de entre as cinco que figuran na casa para completar o cadro. Na primeira casa da esquerda dáse a primeira palabra. Hai …

Continue reading