Unha de cinco

Neste Día das Letras ofrézovos un novo tipo de pasatempo. É unha variante de autodefinido que en vez de dar unha definición da palabra permite elexer unha palabra de entre as cinco que figuran na casa para completar o cadro. Na primeira casa da esquerda dáse a primeira palabra. Hai …

Continue reading