Ler na era do móbil

Reading in the Mobile Era. Tal é o título dun informe publicado pola UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura) o pasado día 23 de abril, coincidindo co Día Mundial do Libro. Nese informe móstrase que, en rexións de pobreza e con pouca dispoñibilidade …

Continue reading

Libros (de texto) dixitais

Estamos asistindo a un proceso mediante o cal os materiais curriculares tradicionais se dixitalizan para se adaptar ás novas aulas tecnolóxicas ao tempo que outros nacen dentro deste contexto. Poderíamos aplicar aos materiais curriculares as mesmas etiquetas que ás persoas e distinguir, dunha parte, os materiais nativos dixitais convivindo cos …

Continue reading

Mobile-learning

O uso de teléfonos móbiles nos centros educativos é unha cuestión regulada en practicamente todos eles e nalgúns lugares, como na Franza, mesmo están  prohibidos, pois a súa presenza na aula pode supor algún tipo de alteración no normal desenvolvemento da docencia. Mais o caso é que desde hai máis …

Continue reading

O pai de Migueliño

O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados cómo era o seu pai; pero denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó retrato. Os “americanos” xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban …

Continue reading