Só palabras

Eis un encrucillado en que nada está definido. Hai cadros en que aparecen, desordenadas, as letras que forman as palabras do tabuleiro. Colócaas seguindo a dirección marcada polas frechas de xeito que formen palabras válidas en vertical e horizontal. Hai letras que é fácil deducir onde van (ñ, algunhas que …

Continue reading

O tiraletras

Tira letras das casas azuladas e colócaas nos espazos brancos adxacentes (á dereita, á esquerda, arriba ou abaixo). Se escrebes as letras nos sitios correctos terás palabras con sentido. Comeza polas letras que poden identificarse usando a lóxica (por exemplo, se nunha casa azul so aparece unha letra, ou se …

Continue reading

O cadrado de SATOR

A expresión cadrado de Sator designa unha estrutura en forma de cadrado máxico composta por cinco palabras latinas: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, que, en conxunto (de esquerda a dereita ou de arriba abaixo), dan lugar a un palíndromo. Por extensión, un palíndromo é calquera serie de elementos con simetría …

Continue reading

Unha de cinco

Neste Día das Letras ofrézovos un novo tipo de pasatempo. É unha variante de autodefinido que en vez de dar unha definición da palabra permite elexer unha palabra de entre as cinco que figuran na casa para completar o cadro. Na primeira casa da esquerda dáse a primeira palabra. Hai …

Continue reading

O valo de Manselle

Anxo Angueira tardou tempo en construír o poemario; os viciños tardaron máis en construír o valo. Agora, desde a cuarta feira día 6 de xullo, cada semana, xa podes axudar a xente de Manselle a (re)construír o valo coas pedras arrancadas dos penedos. As pedras, delimitadas pola liña grosa, están …

Continue reading