Categoría: Baloiradas

Nacionalidade

A nacionalidade é unha condición xurídica e política propia dun cidadán ou dunha cidadá adquirida por nacemento ou por naturalización. Para coñecermos a nacionalidade de alguén, polo tanto, precisamos ter…